เฉลย

Viewing recent posts from เฉลย

 

แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป เตรียมสอบท้องถิ่นและส่วนราชการอื่นๆ จำนวน 91 ข้อ + เฉลย

หมายเหตุ: ขอความกรุณา (ช่วยกันโหวตและแสดงความคิดเห็น) ด้วยนะค่ะ เพื่อเป็นกำลังใจในการแบ่งปันและปรับปรุงแก้ไข

แบบฝึกหัด ฝึกทำข้อสอบอาเซียนพร้อมเฉลย

หมายเหตุ: ขอความกรุณา ...(ช่วยกันโหวตให้เอกสาร กด Thank you และแสดงความคิดเห็น)... ด้วยนะค่ะ เพื่อเป็นกำลังใจในการแบ่งปัน พัฒนาและปรับปรุงแก้ไขในอนาคต

แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกปฐมวัย (พร้อมเฉลย)

หมายเหตุ: ขอความกรุณา (ช่วยกันโหวตและแสดงความคิดเห็น) ด้วยนะค่ะ เพื่อเป็นกำลังใจในการแบ่งปันและปรับปรุงแก้ไข

แนวข้อสอบวิชาชีพครู – จรรยาบรรณวิชาชีพครู (พร้อมเฉลย)

หมายเหตุ: ขอความกรุณา (ช่วยกันโหวตและแสดงความคิดเห็น) ด้วยนะค่ะ เพื่อเป็นกำลังใจในการแบ่งปันและปรับปรุงแก้ไข

แนวข้อสอบวิชาเอกบรรณารักษ์+พร้อมเฉลย (50 ข้อ)

หมายเหตุ: ขอความกรุณา (ช่วยกันโหวตและแสดงความคิดเห็น) ด้วยนะค่ะ เพื่อเป็นกำลังใจในการแบ่งปันและปรับปรุงแก้ไข

แนวข้อสอบครูผู้ช่วย วิชาเอกอุตสาหกรรมศิปล์ (พร้อมเฉลย)

หมายเหตุ: ขอความกรุณา (ช่วยกันโหวตและแสดงความคิดเห็น) ด้วยนะค่ะ เพื่อเป็นกำลังใจในการแบ่งปันและปรับปรุงแก้ไข

แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกสุขศึกษา พลศึกษา ชุดที่ 1 – 5 (พร้อมเฉลย)

หมายเหตุ: ขอความกรุณา (ช่วยกันโหวตและแสดงความคิดเห็น) ด้วยนะค่ะ เพื่อเป็นกำลังใจในการแบ่งปันและปรับปรุงแก้ไข

แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกปฐมวัย (พร้อมเฉลย)

หมายเหตุ: ขอความกรุณา (ช่วยกันโหวตและแสดงความคิดเห็น) ด้วยนะค่ะ เพื่อเป็นกำลังใจในการแบ่งปันและปรับปรุงแก้ไข

แนวข้อสอบโครงการ พสวท. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นวิชาคณิตศาสตร์ เล่มที่ 3 (พร้อมเฉลย)

หมายเหตุ: ขอความกรุณา (ช่วยกันโหวตและแสดงความคิดเห็น) ด้วยนะค่ะ เพื่อเป็นกำลังใจในการแบ่งปันและปรับปรุงแก้ไข

แนวข้อสอบโครงการ พสวท. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นวิชาคณิตศาสตร์ เล่มที่ 2 (พร้อมเฉลย)

หมายเหตุ: ขอความกรุณา (ช่วยกันโหวตและแสดงความคิดเห็น) ด้วยนะค่ะ เพื่อเป็นกำลังใจในการแบ่งปันและปรับปรุงแก้ไข

แนวข้อสอบโครงการ พสวท. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นวิชาคณิตศาสตร์ เล่มที่ 1 (พร้อมเฉลย)

หมายเหตุ: ขอความกรุณา (ช่วยกันโหวตและแสดงความคิดเห็น) ด้วยนะค่ะ เพื่อเป็นกำลังใจในการแบ่งปันและปรับปรุงแก้ไข

แนวข้อสอบ เรื่อง อัตราส่วน สัดส่วนและร้อยละ คู่มือครูวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 (พร้อมเฉลย)

หมายเหตุ: ขอความกรุณา (ช่วยกันโหวตและแสดงความคิดเห็น) ด้วยนะค่ะ เพื่อเป็นกำลังใจในการแบ่งปันและปรับปรุงแก้ไข

สรุปรวมแนวข้อสอบครู กทม. (85 ข้อ) พร้อมเฉลย

หมายเหตุ: ขอความกรุณา (ช่วยกันโหวตและแสดงความคิดเห็น) ด้วยนะค่ะ เพื่อเป็นกำลังใจในการแบ่งปันและปรับปรุงแก้ไข

แนวข้อสอบตรรกศาสตร์+พร้อมเฉลย (อัพเดทล่าสุด)

หมายเหตุ: ขอความกรุณา (ช่วยกันโหวตและแสดงความคิดเห็น) ด้วยนะค่ะ เพื่อเป็นกำลังใจในการแบ่งปันและปรับปรุงแก้ไข

แนวข้อสอบ NT ช่วงชั้นที่ 2 (พร้อมเฉลยท้ายข้อสอบ)

หมายเหตุ: ขอความกรุณา (ช่วยกันโหวตและแสดงความคิดเห็น) ด้วยนะค่ะ เพื่อเป็นกำลังใจในการแบ่งปันและปรับปรุงแก้ไข

PRE O-NET (คณิตศาสตร์) ป.6 -2554 + เฉลย

หมายเหตุ: ขอความกรุณา (ช่วยกันโหวตและแสดงความคิดเห็น) ด้วยนะค่ะ เพื่อเป็นกำลังใจในการแบ่งปันและปรับปรุงแก้ไข

ข้อสอบ TMC (Thailand Math Contest) ครั้งที่ 1 ปี 2553 + เฉลย

หมายเหตุ: ขอความกรุณา (ช่วยกันโหวตและแสดงความคิดเห็น) ด้วยนะค่ะ เพื่อเป็นกำลังใจในการแบ่งปันและปรับปรุงแก้ไข สำหรับสมาชิก (ลิงค์เดียวจบ) : 

การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ประจำปี 2555 (TME) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 พร้อมเฉลย

หมายเหตุ: ขอความกรุณา (ช่วยกันโหวตและแสดงความคิดเห็น) ด้วยนะค่ะ เพื่อเป็นกำลังใจในการแบ่งปันและปรับปรุงแก้ไข

แนวข้อสอบจากสมาคมคณิตฯ (ระดับประถมศึกษา) 2553 + เฉลย

หมายเหตุ: ขอความกรุณา (ช่วยกันโหวตและแสดงความคิดเห็น) ด้วยนะค่ะ เพื่อเป็นกำลังใจในการแบ่งปันและปรับปรุงแก้ไข

แนวข้อสอบจากสมาคมคณิตฯ (ระดับประถมศึกษา) 2554 + เฉลย

หมายเหตุ: ขอความกรุณา (ช่วยกันโหวตและแสดงความคิดเห็น) ด้วยนะค่ะ เพื่อเป็นกำลังใจในการแบ่งปันและปรับปรุงแก้ไข

โจทย์ทักษะวิชาคณิตศาสตร์ (ป.4-6) พร้อมเฉลย

หมายเหตุ: ขอความกรุณา (ช่วยกันโหวตและแสดงความคิดเห็น) ด้วยนะค่ะ เพื่อเป็นกำลังใจในการแบ่งปันและปรับปรุงแก้ไข

ข้อสอบคณิตศาสตร์ (ป.5-6) ราชภัฏพระนคร ครั้งที่ 13-2555 พร้อมเฉลย

หมายเหตุ: ขอความกรุณา (ช่วยกันโหวตและแสดงความคิดเห็น) ด้วยนะค่ะ เพื่อเป็นกำลังใจในการแบ่งปันและปรับปรุงแก้ไข

คณิตศาสตร์สาธิต ม.ข.(ศึกษาศาสตร์) ปี 54 พร้อมเฉลย

หมายเหตุ: ขอความกรุณา (ช่วยกันโหวตและแสดงความคิดเห็น) ด้วยนะค่ะ เพื่อเป็นกำลังใจในการแบ่งปันและปรับปรุงแก้ไข

แบบฝึกหัด ภาษาไทย ป.1 ชุดที่ 1 + เฉลย

หมายเหตุ: ขอความกรุณา (ช่วยกันโหวตและแสดงความคิดเห็น) ด้วยนะค่ะ เพื่อเป็นกำลังใจในการแบ่งปันและปรับปรุงแก้ไข สำหรับสมาชิก (ลิงค์เดียวจบ) : 

ข้อสอบคณิตศาสตร์ (ป.5-6) ราชภัฏพระนคร ครั้งที่ 13 (ตุลาคม 2555) + เฉลย

หมายเหตุ: ขอความกรุณา (ช่วยกันโหวตและแสดงความคิดเห็น) ด้วยนะค่ะ เพื่อเป็นกำลังใจในการแบ่งปันและปรับปรุงแก้ไข

ข้อสอบโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย(ประถม) ครั้งที่ 3 พร้อมเฉลย

หมายเหตุ: ขอความกรุณา (ช่วยกันโหวตและแสดงความคิดเห็น) ด้วยนะค่ะ เพื่อเป็นกำลังใจในการแบ่งปันและปรับปรุงแก้ไข

โปรแกรมเฉลยข้อสอบ ENTRANCE วิชาคณิตศาสตร์ 10 ปี

หมายเหตุ: ขอความกรุณา (ช่วยกันโหวตและแสดงความคิดเห็น) ด้วยนะค่ะ เพื่อเป็นกำลังใจในการแบ่งปันและปรับปรุงแก้ไข

รวมแนวข้อสอบรัฐศาสตร์ มธ 2549-2553 (มีเฉลย)

หมายเหตุ: ขอความกรุณา (ช่วยกันโหวตและแสดงความคิดเห็น) ด้วยนะค่ะ เพื่อเป็นกำลังใจในการแบ่งปันและปรับปรุงแก้ไข

คลังข้อสอบ NT ป.3 2553 – 2554 – 2555 ทุกวิชา + เฉลย

หมายเหตุ: ขอความกรุณา (ช่วยกันโหวตและแสดงความคิดเห็น) ด้วยนะค่ะ เพื่อเป็นกำลังใจในการแบ่งปันและปรับปรุงแก้ไข เลือกดาวน์โหลด (ทุกไฟว์ใช้รหัสผ่าน : 4051)

เฉลยข้อสอบกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ป.๑-๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๓

หมายเหตุ: ขอความกรุณา (ช่วยกันโหวตและแสดงความคิดเห็น) ด้วยนะค่ะ เพื่อเป็นกำลังใจในการแบ่งปันและปรับปรุงแก้ไข หรือ 

แนวข้อสอบวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (คอมฯ)+เฉลย

หมายเหตุ: ขอความกรุณา (ช่วยกันโหวตและแสดงความคิดเห็น) ด้วยนะค่ะ เพื่อเป็นกำลังใจในการแบ่งปันและปรับปรุงแก้ไข

แบบทดสอบหน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่องทศนิยมและเศษส่วน+เฉลย

แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง รูปเรขาคณิตสามมิติและปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก+เฉลย

แนวข้อสอบสอบเข้า ม.1 วิชาสังคมศึกษา 2556 พร้อมเฉลย

หรือ

ข้อสอบแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์ (ประถม) สตึก 2554,2556 พร้อมเฉลย

สำหรับสมาชิก (ลิงค์เดียวจบ) :  ดาวน์โหลด

ข้อสอบแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์ www.khayan.net ครั้งที่ 1 ป.2-ป.4+เฉลย

ที่มา :  www.khayan.net

ข้อสอบแข่งขันทักษะวิทยาศาสตร์(ประถมศึกษา)+เฉลย

แบบฝึกหัด คณิตศาสตร์ ป.1 ชุดที่ 1-5 พร้อมเฉลย

แนวข้อสอบภาค ก ท้องถิ่น 2556 + เฉลย

แนวข้อสอบฟิสิกส์ เรื่อง สมดุลกล ความยืดหยุ่น พร้อมเฉลย

ข้อสอบ ONET-GAT-PAT ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5+เฉลย

1 2 5
Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com