สังคมศึกษา

Viewing recent posts from สังคมศึกษา

 

แนวข้อสอบ : สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชุดที่ 1

หมายเหตุ: ขอความกรุณา (ช่วยกันโหวตและแสดงความคิดเห็น) ด้วยนะค่ะ เพื่อเป็นกำลังใจในการแบ่งปันและปรับปรุงแก้ไข

(แนะนำ)แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วยของแต่ละวิชาเอก

หมายเหตุ: ขอความกรุณา (ช่วยกันโหวตและแสดงความคิดเห็น) ด้วยนะค่ะ เพื่อเป็นกำลังใจในการแบ่งปันและปรับปรุงแก้ไข สำหรับสมาชิก (ลิงค์เดียวจบ) : 

ตัวอย่าง ข้อสอบกลางภาค วิชาพระพุทธศาสนา ม. 2

หมายเหตุ: ขอความกรุณา (ช่วยกันโหวตและแสดงความคิดเห็น) ด้วยนะค่ะ เพื่อเป็นกำลังใจในการแบ่งปันและปรับปรุงแก้ไข

คำถามพุทธประวัติ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มัธยมศึกษาปีที่ 2

หมายเหตุ: ขอความกรุณา (ช่วยกันโหวตและแสดงความคิดเห็น) ด้วยนะค่ะ เพื่อเป็นกำลังใจในการแบ่งปันและปรับปรุงแก้ไข

ข้อสอบ ม.ต้น หน่วยที่ ๔ เรื่องพระไตรปิฎก

หมายเหตุ: ขอความกรุณา (ช่วยกันโหวตและแสดงความคิดเห็น) ด้วยนะค่ะ เพื่อเป็นกำลังใจในการแบ่งปันและปรับปรุงแก้ไข

แนวข้อสอบ NT ช่วงชั้นที่ 2 (พร้อมเฉลยท้ายข้อสอบ)

หมายเหตุ: ขอความกรุณา (ช่วยกันโหวตและแสดงความคิดเห็น) ด้วยนะค่ะ เพื่อเป็นกำลังใจในการแบ่งปันและปรับปรุงแก้ไข

ใบกิจกรรมสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ป.4 จำนวน 14 ใบงาน

สำหรับสมาชิก (ลิงค์เดียวจบ) :  ดาวน์โหลด

แนวข้อสอบสอบเข้า ม.1 วิชาสังคมศึกษา 2556 พร้อมเฉลย

หรือ

รวมแนวข้อสอบมาตรฐานช่วงชั้นที่ 2 ป.4-6 ทุกวิชา

รวมแบบทดสอบ+ข้อสอบสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 70 กว่าชุด

เฉพาะสมาชิก (ลิงค์เดียวจบ) เลือกดาวน์โหลด ข้อสอบ o-net ปี 2551  ข้อสอบ เรื่อง  การปกครองท้องถิ่นของไทย  ข้อสอบ เรื่อง การเมือง การปกครองของไทย  ข้อสอบกฎหมายทะเบียนราษฎร  ข้อสอบภาษาไทยป.๕ภาค ๑ ปี ๕๕  ข้อสอบสังคม ป. 6  ข้อสอบสังคม เรื่อง วัฒนธรรม  แบบทดสอบ  เรื่อง  การดำรงชีวิตตามระบอบประชาธิปไตย  แบบทดสอบ  เรื่อง กฎหมายจราจรทางบก หลักสูตรใหม่ ปี 51  แบบทดสอบ  เรื่อง ความแตกต่างทางวัฒนธรรม (เชื้อสายลาว จีน มอญ มลายู)  แบบทดสอบ  เรื่อง ความแตกต่างทางวัฒนธรรม (เชื้อสายลาว จีน)  แบบทดสอบ เรื่อ ภูมิภาค  แบบทดสอบ เรื่อง  สาระที่  4  ประวัติศาสตร์  แบบทดสอบ เรื่อง การเลือกตั้ง  แบบทดสอบ เรื่อง ความหมายและความสำคัญของกฎหมาย   แบบทดสอบ เรื่อง ประเทศเพื่อนบ้าน  แบบทดสอบ เรื่อง พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ 2522(ปรับปรุงแล้ว)  แบบทดสอบ ...

แบบทดสอบวัดความเป็นเลิศ วิชาสังคมศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

แบบทดสอบก่อน-หลังเรียน และปลายภาค เรื่อง อาเซียน ทุกหน่วยการเรียนรู้ ม.4-6

ใบงานและแบบฝึกหัด เรื่อง ทวีปเอเชีย ชั้น ม.1

ใบงานและแบบทดสอบ เรื่อง เครื่องมือทางภูมิศาสตร์รอบตัวเราและลักษณะสำคัญ

รวมหลักสูตรการเรียนการสอนทุกวิชา 2551

แนวข้อสอบมาตรฐานช่วงชั้นที่ 2 (NT ป.4-6 ) พร้อมเฉลย

รวมแบบฝึกหัดระบายสี ชุด “ประชาคมอาเซียน” (14 แบบ)

image-2418

รวมสื่อการสอนจัดป้ายนิเทศสำหรับครู (5 แบบ)

image-2414

ข้อสอบ เรื่อง อาเซียน+เฉลย ชุดที่ 4

ข้อสอบ เรื่อง อาเซียน+เฉลย ชุดที่ 3

แนวข้อสอบ สอบเข้า ม.1 วิทย์ คณิตย์ อังกฤษ ไทย สังคม พร้อมเฉลย

หมายเหตุ: ขอความกรุณา ...(ช่วยกันโหวตให้เอกสาร กด Thank you และแสดงความคิดเห็น)... ด้วยนะค่ะ เพื่อเป็นกำลังใจในการแบ่งปัน พัฒนาและปรับปรุงแก้ไขในอนาคต

รวมใบงานและข้อสอบชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ทุกวิชา

แบบทดสอบความรู้รอบตัว ชุดประเทศไทย+พร้อมเฉลย

แนวข้อสอบสังคมศึกษา O-net ป.6 จำนวน 240 ข้อ พร้อมเฉลย

ข้อสอบสอบเข้าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

แผนการสอนรวมทุกวิชา ป.1-6

แนวข้อสอบฝึกทำก่อนสอบวิชาสังคมศึกษา

แนวข้อสอบ สอบเข้าม.4 โรงเรียนต่างๆ วิชาสังคมศึกษา ชุดที่ 1

แนวข้อสอบ สอบเข้าม.4 โรงเรียนต่างๆ ชุดที่ 1

รวมแผนการสอนระดับชั้น ป.4 ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้

สารบัญเอกสาร

ขณะณี้ !! ระบบจะลบสมาชิกที่ไม่เข้ามาใช่งานนานเกิน 60 วันออกอัตโนมัตินะค่ะ ... สำหรับสามาชิกที่จะดาวน์โหลดเอกสารต่างๆ สามารถเข้าไปใช้งานได้ที่ เว็บบอร์ด ซึ่งทางทีมงานได้ update เอกสารต่างๆ เพิ่มเติมไว้ที่นี่อีกมากมาย และขอความกรุณาช่วยกันแสดงความคิดเห็น กด Vote ให้คะแนนหรือกด Thank you ด้วยนะค่ะ เพื่อเป็นกำลังใจในการแบ่งปันและพัฒนาปรับปรุงระบบต่อไปในอนาคต หมายเหตุ วิธีการค้นหาเอกสาร: กด Ctrl+F จากนั้นพิมพ์เอกสารที่ต้องการ วิธีดาวน์โหลดเอกสาร: คำแนะนำและวิธีการใช้งานเมื่อดาวน์โหลดไม่ได้ทำยังไง? สามารถศึกษาได้ ที่นี่ วิธีการดาวน์โหลดเอกสารจาก ziddu: คำแนะนำและวิธีการใช้งานเมื่อไม่สามารถดาวน์โหลดเอกสารจาก ziddu สามารถศึกษาได้ ที่นี่ วิธีแก้ปัญหาระบบไม่ทำงาน: ในการดาวน์โหลดถ้ามีปัญหากรุณาใช้ Explorer , Opera , Chrome หรือ Firefox วิธีแจ้งลิงค์ดาวน์โหลดเอกสารเสีย: สมาชิกสามารถศึกษาขั้นตอนและวิธีการแจ้งลิงค์เสียได้ ที่นี่ ติดต่อสอบถาม: ...

ใบความรู้เรื่องบันทึกภูมิศาสตร์ในชมพูทวีป+แบบทดสอบ

image-1509 รหัสผ่าน : vichamun

เว็บบอร์ด

ขณะณี้ !! ระบบจะลบสมาชิกที่ไม่เข้ามาใช่งานนานเกิน 60 วันออกอัตโนมัตินะค่ะ ... สำหรับสามาชิกที่จะดาวน์โหลดเอกสารต่างๆ สามารถเข้าไปใช้งานได้ที่ เว็บบอร์ด ซึ่งทางทีมงานได้ update เอกสารต่างๆ เพิ่มเติมไว้ที่นี่อีกมากมาย และขอความกรุณาช่วยกันแสดงความคิดเห็น กด Vote ให้คะแนนหรือกด Thank you ด้วยนะค่ะ เพื่อเป็นกำลังใจในการแบ่งปันและพัฒนาปรับปรุงระบบต่อไปในอนาคต หมายเหตุ วิธีการค้นหาเอกสาร: กด Ctrl+F จากนั้นพิมพ์เอกสารที่ต้องการ วิธีดาวน์โหลดเอกสาร: คำแนะนำและวิธีการใช้งานเมื่อดาวน์โหลดไม่ได้ทำยังไง? สามารถศึกษาได้ ที่นี่ วิธีการดาวน์โหลดเอกสารจาก ziddu: คำแนะนำและวิธีการใช้งานเมื่อไม่สามารถดาวน์โหลดเอกสารจาก ziddu สามารถศึกษาได้ ที่นี่ วิธีแก้ปัญหาระบบไม่ทำงาน: ในการดาวน์โหลดถ้ามีปัญหากรุณาใช้ Explorer , Opera , Chrome หรือ Firefox วิธีแจ้งลิงค์ดาวน์โหลดเอกสารเสีย: สมาชิกสามารถศึกษาขั้นตอนและวิธีการแจ้งลิงค์เสียได้ ที่นี่ ติดต่อสอบถาม: ...

ข้อสอบ O-net วิชาสังคมปี พ.ศ. 2550

ดาวน์โหลด | รหัส : frtg67yhg4  | รหัส : de45fg89ku  | รหัส : 65ghbni9ot

ข้อสอบวิชาสังคมศึกษา พร้อมเฉลย (ประถมศึกษา-มัธยมศึกษา)

ดาวน์โหลด ประถมศึกษา ป.3 :  |  (รหัส : 9riyg75if9) ป.4 :  |  (รหัส : 34fg890o76) ป.5 :  |  (รหัส : 56gh9ke5rf) ป.6 :  |  (รหัส : gbvn9jhg6g)   มัธยมศึกษา ม.1 :  |  (รหัส : 4fgrc8jtg3) ม.2 :  |  (รหัส : 3df8jh5gvb) ม.3 :  |  (รหัส : ju0lihy5fg) ม.4 :  |  (รหัส : 67h00923d2) ม.5 :  |  (รหัส : 5fg864f390) ม.6 :  |  (รหัส : 3df8jk0gt5)

[อัพเดท] เฉลยข้อสอบครูผู้ช่วย ปี 2555 วิชาสังคมศึกษา (รู้แล้วจะอึ้งว่าหลายๆข้อเอามาจากไหน!!)

ปล.ข้อสอบนี้มีหลายๆ ข้อที่คล้ายกันมาก ..ไม่ใช่สิต้องบอกว่าเหมือนกันเลย แต่บางข้อ admin ก็แค่คุ้นๆ นะค่ะ อาจไม่ใช่ก็ได้ แต่รวมๆ คือเท่าที่มีในนี้ทั้งหมด ซึ่งตอนสอบ admin ก็คุ้นๆ ข้อสอบแต่ละข้อ(ขนาดคุ้นๆนะยังตอบไม่ถูกเลย 5555+)  ซึ่ง admin ก็นึกในใจว่าเหมือนเคยเห็นมาก่อนแต่จำไม่ได้ว่าอันไหน  เนื่องจากติวเด็กมาเยอะใช้ข้อสอบหลายฉบับ... แต่พอ admin นึกขึ้นได้ก็ลองค้นๆๆ หาๆๆ เอกสารเก่าๆๆ ที่มี ....แล้วก็ ผ่างงงงงงง บ๊ะจ่างเลยค่ะ ....////เห้ยยยยย เพื่อนๆคิดเหมือน admin หรือเปล่าค่ะ ....หรือว่า admin คิดไปเอง ..หรือจำผิด ช่วยยืนยันกันทีนะค่ะสำหรับเพื่อนๆที่สอบบรรจุครูผู้ช่วยวิชาสังคม 2555 ที่ผ่านมานี้ เฉลยข้อสอบครูผู้ช่วย 2555 วิชาสังคมศึกษา (ถ้านึกออกจะมาอัพเรื่อยๆ) รหัสผ่าน : 7834479012

แนวข้อสอบวิชาเอกสังคม 100 ข้อ

image-1367 รหัสพาสเวิร์ด : HuK2397Fr7

แนวข้อสอบครูผู้ช่วยวิชาเอกสังคมศึกษา(เก่า)

image-1363

เฉลยข้อสอบครูผู้ช่วย 2555 วิชาสังคมศึกษา (ถ้านึกออกจะมาอัพเรื่อยๆ)

image-1347 ------------------------------------------- เฉลยข้อสอบรวมๆ ครูผู้ช่วย/2555 เฉลยข้อสอบครูผู้ช่วย 2555 วิชาสังคมศึกษา เฉลยข้อสอบครูผู้ช่วย 2555 เจตคติที่มีต่อวิชาชีพครู ใครมีอะไรมาแชร์ด้วยนะค่ะ ใครเอาไปขอเครดิตด้วยนะค่ะ ขอบคุณค่ะ ปล.อยากได้ข้อที่ถามเกี่ยวกับเวิ้ง และ แม่น้ำหนุ่ม ....

เฉลยข้อสอบ สอบบรรจุครูผู้ช่วย ปี 2555 เรื่อง เจตคติที่มีต่อวิชาชีพครู (ส่วนมาก) แก้ไขลิงค์แล้ว

เลือกดาวน์โหลด (ลิงที่ 1 ใช้รหัสผ่าน : 7639562409)  (ลิงที่ 2 ใช้รหัสผ่าน : 1208573022) เฉลยข้อสอบรวมๆ ครูผู้ช่วย/2555 เฉลยข้อสอบครูผู้ช่วย 2555 วิชาสังคมศึกษา เฉลยข้อสอบครูผู้ช่วย 2555 เจตคติที่มีต่อวิชาชีพครู ปล. admin ได้ตรวจสอบไฟว์แล้วพบว่าเป็นความผิดพลาดของ admin ที่ได้อัพโหลดไฟว์ผิด จึงขออภัยเพื่อนๆ มา ณ ที่นี้ด้วยนะค่ะ  

ข้อสอบสังคม ป.5 พร้อมเฉลย

image-1238 รหัสพาสเวิร์ด : hyU76ER345
Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com