วิทยาศาสตร์ - Page 2

Viewing recent posts from วิทยาศาสตร์

 

แนวข้อสอบมาตรฐานช่วงชั้นที่ 2 (NT ป.4-6 ) พร้อมเฉลย

ข้อสอบวิทยาศาสตร์ ป.4 หลักสูตร 51 จำนวน 2 ชุด

ข้อสอบคัดเลือกวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศระดับ ม.ต้น (IJSO) วิชาคณิตศาสตร์ รอบที่1

image-2569

ตัวอย่างข้อสอบและเฉลย O-net วิทยาศาสตร์ ปี 2553

ข้อสอบเก่า สถาปัตย์ ศิลปากร 2551-2552

e-book วิทยาศาสตร์อ่านสนุก ลำดับที่ 1 ความลับในเอกภพ

PRE ประถม วิทยาศาสตร์ 2553

image-2397

PRE-ประถม LAS-NT & ONET วิทยาศาสตร์-2553

image-2393

ข้อสอบมาตรฐาน ช่วงชั้นที่ 2 วิทยาศาสตร์ 5 ชุด พร้อมเฉลย

สรุปสูตรคำนวณวิทยาศาสตร์ ระดับ ป.3-ป.6

แนวข้อสอบ สอบเข้าจุฬาภรณราชวิทยาลัย (วิทยาศาสตร์) จำนวน 5 ชุด

สำหรับสมาชิก (ลิงค์เดียวจบ) :  ดาวน์โหลด

PRE O-NET (วิทยาศาสตร์) ป.6 -2554 พร้อมเฉลย

เนื้อหาและแบบฝึกหัด เรื่อง ระบบย่อยอาหาร (Digestive system) พร้อมเฉลย

วิทยาศาสตร์ ป.6 เบญจะมะมหาราช

ข้อสอบวิทยาศาสตร์สุระนารีวิทยา (ประถม) ครั้งที่ 1-2554 พร้อมเฉลย

แนวข้อสอบวิทยาศาสตร์ประถมศึกษา 2 ชุด

แบบฝึกหัดเรื่อง ระบบหมุนเวียนโลหิต(Circulatory system) จำนวน 2 ชุด

ข้อสอบแข่งขันทักษะวิทยาศาสตร์(ประถมศึกษา)พร้อมเฉลย

ข้อสอบวิทยาศาสตร์ ป.6 ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2550 (TOP TEST CENTER ) + เฉลย

image-2368

ชุดฝึกทักษะการคำนวณโจทย์ปัญหาฟิสิกส์เรื่องโมเมนตัมและการดล

image-2360

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ม.1

image-2354

ใบงาน เรื่อง “ระบบทางเดินอาหาร” (วิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 2)

image-2284

แนวข้อสอบวิชา : วิทยาศาสตร์ ระดับชั้น : ป.6 บทที่ 1-3

ข้อสอบ : เรื่อง ร่างกายของเรา ป.6 ชุดที่ 1

แนวข้อสอบ สอบเข้า ม.1 จำนวน 3 ชุด วิชา วิทยาศาสตร์

แนวข้อสอบ สอบเข้า ม.1 วิทย์ คณิตย์ อังกฤษ ไทย สังคม พร้อมเฉลย

หมายเหตุ: ขอความกรุณา ...(ช่วยกันโหวตให้เอกสาร กด Thank you และแสดงความคิดเห็น)... ด้วยนะค่ะ เพื่อเป็นกำลังใจในการแบ่งปัน พัฒนาและปรับปรุงแก้ไขในอนาคต

ข้อสอบ สสวท 49 วิทย์ 6 รอบที่ 1

รวมข้อสอบ สสวท. วิทยาศาสตร์ ประถมต้น

รวมข้อสอบ สสวท. วิทยาศาสตร์ ประถมปลาย

รวมใบงานและข้อสอบชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ทุกวิชา

แผนการจัดการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ ป.5

แบบทดสอบอิงมาตราฐานและตัวชี้วัด สพป.ชพ.2 วิชาวิทยาศาสตร์

ข้อสอบ O-NET 2554 พร้อมเฉลย

ข้อสอบเหล่านี้เป็นข้อสอบประจำปีการศึกษา 2553 แต่ดำเนินการสอบในปี 2554 ข้อสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ข้อสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ข้อสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  

ข้อสอบ Pre O-NET 2554 ป.6 ม. 3 พร้อมเฉลย

ข้อสอบ Pre – ONET ป.6 ข้อสอบ Pre – ONET ม. 3 เฉลยข้อสอบ ป.6 ม.3  วิธีการดาวน์โหลด 1. คลิกเลือกวิชาที่ต้องการ 2. ที่มุมซ้ายด้านบน คลิกที่ File >> download

แผนการสอนรวมทุกวิชา ป.1-6

รวมใบงานวิชาวิทยาศาสตร์ ม.3 ทั้งหมด

หรือ

แผนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ รหัสวิชา ว33101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2554

แนวข้อสอบ สอบเข้าม.4 โรงเรียนต่างๆ วิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 1

แนวข้อสอบ สอบเข้าม.4 โรงเรียนต่างๆ ชุดที่ 1

รวมแผนการสอนระดับชั้น ป.4 ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้

แนวข้อสอบครูผู้ช่วย เอกวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 2

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com