นโยบายความเป็นส่วนตัว | วิชามันส์.คอม

  1. ข้อมูลต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเนื้อหา, Link, รูปภาพหรือเรื่องอื่นใด ที่เกิดจากการใช้บริการของสมาชิก ความรับผิดชอบของเนื้อหาเหล่านั้นจะต้องเป็นของสมาชิกท่านนั้นๆ เท่านั้น ทาง vichamun.pad-soa-th.com จะไม่รับผิดชอบ ต่อข้อมูลใดๆ ที่เกิดจากการใช้บริการของสมาชิก แต่จะให้ความร่วมมือในการป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นต่อสมาชิก และบุคคลหรือองค์กร อื่นๆ - หากมีการตรวจสอบจากทีมงาน และพบว่ามีการละเมิดข้อตกลงข้อใดข้อหนึ่ง ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์การให้บริการแก่สมาชิกท่านนั้นโดยไม่จำเป็นต้องมีการแจ้งก่อนล่วงหน้า
  2. หากมีการตรวจสอบ จากองค์กรภายนอกใดๆ ที่มีสิทธิ์อันชอบธรรมตามกฎหมาย พบว่าสมาชิกท่านใด มีการกระทำที่ขัดต่อกฎหมาย ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์การให้บริการแก่สมาชิกท่านนั้น และขอสงวนสิทธิ์ในการให้ข้อมูลที่สมควรต่างๆ ของสมาชิกแก่องค์กรนั้นๆ โดยไม่จำเป็นต้องมีการแจ้งก่อนล่วงหน้า
  3. ข้อมูลส่วนตัวของคุณและข้อมูลต่างๆในการเป็นสมาชิก และใช้บริการของ vichamun.pad-soa-th.com จะถูกเก็บเป็นความลับ ไม่นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงการค้าใดๆ ทั้งสิ้น และจะไม่เปิดเผยต่อบุคคลภายนอก เว้นแต่เมื่อมีการกระทำที่ขัดต่อข้อกฎหมาย และมีหน่วยงานที่มีสิทธิ์ตามกฎหมายร้องขอข้อมูลเหล่านั้น ทีมงานจำเป็นจะต้องให้ความร่วมมือกับองค์กรเหล่านั้น ในการเปิดเผยข้อมูลของสมาชิกที่กระทำผิด
  4. ในกรณีที่มีปัญหาทำให้สมาชิกไม่สามารถใช้บริการ ของ vichamun.pad-soa-th.com ซึ่งอาจเป็นเพราะปัญหาทางเทคนิคหรือจากภัยธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นกระแสไฟฟ้าตก, อุปกรณ์สำรองกระแสไฟฟ้าขัดข้อง, อุปกรณ์เก็บข้อมูลสูญเสีย, เส้นทางการสื่อสาร มีความขัดข้อง หรือภัยธรรมชาติ ภัยสงคราม อื่นใด ที่ไม่อาจคาดเดาได้ ทาง vichamun.pad-soa-th.com จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียที่เกิดขึ้นจากข้อผิดพลาดเหล่านี้ อย่างไรก็ตาม หากมีข้อผิดพลาดหรือปัญหาใดในขณะใช้บริการ กรุณาติดต่อมาที่ vichamun@gmail.com

---------------------------------------------------------

ข้อตกลงในการให้บริการต่างๆ เหล่านี้ เป็นข้อตกลงและระเบียบการใช้บริการของ vichamun.pad-soa-th.com ซึ่งสมาชิกทุกคนของบริการ vichamun.pad-soa-th.com จะต้องทำความเข้าใจ ยอมรับและปฎิบัติตามอย่างเคร่งครัด vichamun.pad-soa-th.com จะถือว่าสมาชิกทุกคนที่ใช้บริการของ vichamun.pad-soa-th.com เข้าใจและยอมรับข้อตกลง และพร้อมที่จะปฎิบัติตามอย่างเคร่งครัดทันทีที่เป็นสมาชิกบริการใดๆ ของ vichamun.pad-soa-th.com หรือทันทีที่ใช้บริการใดๆ ของ vichamun.pad-soa-th.com ก็ตาม

เมนูเพิ่มเติม

หน้าหลัก | วิธีดาวน์โหลด | สารบัญเอกสารแบบป้ายกำกับ | สารบัญเอกสารแบบชื่อรายเดือน | เว็บบอร์ดติดต่อ/สอบถาม | Facebook | Fanpage | Group | ค้นหา | ค้นหาที่นี่

อีเมลล์ : vichamun@gmail.com