ใบความรู้

Viewing recent posts from ใบความรู้

 

ใบความรู้และแบบฝึกหัด เรื่อง การหาพื้นที่ผิวและปริมาตร

หมายเหตุ: ขอความกรุณา (ช่วยกันโหวตและแสดงความคิดเห็น) ด้วยนะค่ะ เพื่อเป็นกำลังใจในการแบ่งปันและปรับปรุงแก้ไข

แผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น 2557

หมายเหตุ: ขอความกรุณา (ช่วยกันโหวตและแสดงความคิดเห็น) ด้วยนะค่ะ เพื่อเป็นกำลังใจในการแบ่งปันและปรับปรุงแก้ไข

พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน

หมายเหตุ: ขอความกรุณา (ช่วยกันโหวตและแสดงความคิดเห็น) ด้วยนะค่ะ เพื่อเป็นกำลังใจในการแบ่งปันและปรับปรุงแก้ไข

หนังสือความรู้อื่นๆ เพิ่มเติมวิชาคณิตศาสตร์

หมายเหตุ: ขอความกรุณา (ช่วยกันโหวตและแสดงความคิดเห็น) ด้วยนะค่ะ เพื่อเป็นกำลังใจในการแบ่งปันและปรับปรุงแก้ไข

แนวข้อสอบและแนวคิดของการแข่งขันวิชาการ รอบระดับเขตพื้นที่และระดับประเทศ

หมายเหตุ: ขอความกรุณา (ช่วยกันโหวตและแสดงความคิดเห็น) ด้วยนะค่ะ เพื่อเป็นกำลังใจในการแบ่งปันและปรับปรุงแก้ไข สำหรับสมาชิก (ลิงค์เดียวจบ) : 

รวมเอกสาร Brand’s Summer Camp ทุกวิชา ปี 2006-2013

หมายเหตุ: ขอความกรุณา (ช่วยกันโหวตและแสดงความคิดเห็น) ด้วยนะค่ะ เพื่อเป็นกำลังใจในการแบ่งปันและปรับปรุงแก้ไข สำหรับสมาชิก (ลิงค์เดียวจบ) :   

หนังสือการ์ตูน สื่อความรู้กลุ่มประเทศอาเซียน

image-4132 หมายเหตุ: ขอความกรุณา (ช่วยกันโหวตและแสดงความคิดเห็น) ด้วยนะค่ะ เพื่อเป็นกำลังใจในการแบ่งปันและปรับปรุงแก้ไข

สรุปสูตรคณิตศาสตร์ ม.ปลาย ทั้งหมด

หมายเหตุ: ขอความกรุณา (ช่วยกันโหวตและแสดงความคิดเห็น) ด้วยนะค่ะ เพื่อเป็นกำลังใจในการแบ่งปันและปรับปรุงแก้ไข

รวมเนื้อหาคณิตศาสตร์ + โจทย์ข้อสอบ (เยอะมากๆ)

หมายเหตุ: ขอความกรุณา (ช่วยกันโหวตและแสดงความคิดเห็น) ด้วยนะค่ะ เพื่อเป็นกำลังใจในการแบ่งปันและปรับปรุงแก้ไข เฉพาะสมาชิก (ลิงค์เดียวจบ) : 

เอกสารติว โครงการ OSOTSPA Road to University 2010

หมายเหตุ: ขอความกรุณา (ช่วยกันโหวตและแสดงความคิดเห็น) ด้วยนะค่ะ เพื่อเป็นกำลังใจในการแบ่งปันและปรับปรุงแก้ไข

บทที่ 3 สรุปและเห็นคุณค่า – กระบวนการรวบรวมองค์ความรู้อย่างเป็นระบบ ม.4

หมายเหตุ: ขอความกรุณา (ช่วยกันโหวตและแสดงความคิดเห็น) ด้วยนะค่ะ เพื่อเป็นกำลังใจในการแบ่งปันและปรับปรุงแก้ไข

เศษส่วนของพหุนาม

หมายเหตุ: ขอความกรุณา (ช่วยกันโหวตและแสดงความคิดเห็น) ด้วยนะค่ะ เพื่อเป็นกำลังใจในการแบ่งปันและปรับปรุงแก้ไข

แผนการสอน+ใบความรู้+แบบฝึกหัดเพิ่มเติม เรื่อง ระบบสมการ

หมายเหตุ: ขอความกรุณา (ช่วยกันโหวตและแสดงความคิดเห็น) ด้วยนะค่ะ เพื่อเป็นกำลังใจในการแบ่งปันและปรับปรุงแก้ไข

ใบความรู้+แบบฝึกหัด เรื่อง ลำดับและอนุกรมในระนาบเชิงซ้อน

หมายเหตุ: ขอความกรุณา (ช่วยกันโหวตและแสดงความคิดเห็น) ด้วยนะค่ะ เพื่อเป็นกำลังใจในการแบ่งปันและปรับปรุงแก้ไข

ใบความรู้ เรื่อง ลําดับเลขคณิต (Arithmetic sequence)

หมายเหตุ: ขอความกรุณา (ช่วยกันโหวตและแสดงความคิดเห็น) ด้วยนะค่ะ เพื่อเป็นกำลังใจในการแบ่งปันและปรับปรุงแก้ไข หรือ

เอกสารเสริมความรู้คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา อันดับที่ 4 เรื่อง เศษส่วนและทศนิยม

หมายเหตุ: ขอความกรุณา (ช่วยกันโหวตและแสดงความคิดเห็น) ด้วยนะค่ะ เพื่อเป็นกำลังใจในการแบ่งปันและปรับปรุงแก้ไข

ใบความรู้ เรื่อง เศษส่วนและทศนิยม

สื่อการสอน เรื่อง ระบบต่างๆในร่างกาย วิทยาศาสตร์ป.6 (PowerPoint)

บัญชีคำพื้นฐานภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4

สำหรับสมาชิก (ลิงค์เดียวจบ) :  เลือกดาวน์โหลด

ใบความรู้ เรื่อง ระบบสมการ (จากเว็ปนายร้อย)

ใบความรู้+แบบฝึกหัด เรื่อง สมการตรีโกณ

ใบความรู้สรุปวิธีการแปลงเศษส่วนเป็นทศนิยมและทศนิยมเป็นเศษส่วน (อย่างละเอียด)

แบบฝึกหัดสุขศึกษา ชุดที่ 1

เอกสารประกอบการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง สมการและการแก้สมการ ป.6

เนื้อหา+แบบฝึกหัด เรื่อง ระบบต่างๆ ในร่างกาย

สำหรับสมาชิก (ลิงค์เดียวจบ) :  ดาวน์โหลด

สรุปสูตรคำนวณวิทยาศาสตร์ ระดับ ป.3-ป.6

คู่มือครู แผนการจัดการเรียนรู้ แรงและการเคลื่อนที่ พลังงาน ม.4­-6 (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4­-6)

ใบความรู้วิชาฟิสิกส์ เรื่อง แรงและสนามของแรง

แบบฝึกหัด+หนังสือและข้อสอบชั้นอนุบาล ป.1 – ป.6 (Oxford Let’s Go 0-6)

พจนานุกรมรูปภาพสำหรับเด็ก (Oxford Children’s Picture Dictionary) [แนะนำดีมากๆ]

รวมแบบทดสอบ+ข้อสอบสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 70 กว่าชุด

เฉพาะสมาชิก (ลิงค์เดียวจบ) เลือกดาวน์โหลด ข้อสอบ o-net ปี 2551  ข้อสอบ เรื่อง  การปกครองท้องถิ่นของไทย  ข้อสอบ เรื่อง การเมือง การปกครองของไทย  ข้อสอบกฎหมายทะเบียนราษฎร  ข้อสอบภาษาไทยป.๕ภาค ๑ ปี ๕๕  ข้อสอบสังคม ป. 6  ข้อสอบสังคม เรื่อง วัฒนธรรม  แบบทดสอบ  เรื่อง  การดำรงชีวิตตามระบอบประชาธิปไตย  แบบทดสอบ  เรื่อง กฎหมายจราจรทางบก หลักสูตรใหม่ ปี 51  แบบทดสอบ  เรื่อง ความแตกต่างทางวัฒนธรรม (เชื้อสายลาว จีน มอญ มลายู)  แบบทดสอบ  เรื่อง ความแตกต่างทางวัฒนธรรม (เชื้อสายลาว จีน)  แบบทดสอบ เรื่อ ภูมิภาค  แบบทดสอบ เรื่อง  สาระที่  4  ประวัติศาสตร์  แบบทดสอบ เรื่อง การเลือกตั้ง  แบบทดสอบ เรื่อง ความหมายและความสำคัญของกฎหมาย   แบบทดสอบ เรื่อง ประเทศเพื่อนบ้าน  แบบทดสอบ เรื่อง พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ 2522(ปรับปรุงแล้ว)  แบบทดสอบ ...

สรุปฟิสิกส์นิวเคลียร์

คู่มือครูคณิตศาสตร์ สสวท ม.1-3

ใบงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง เซลล์(เซลล์สัตว์) ชั้นมัธยมต้น

ใบงานและแบบทดสอบ เรื่อง เครื่องมือทางภูมิศาสตร์รอบตัวเราและลักษณะสำคัญ

ใบงานเฉลย เรื่อง ทำเลที่ตั้งของประเทศไทย

แบบฝึกการเรียนสอนซ่อมเสริมวิชาภาษาไทยนักเรียนที่อ่านหนังสือไม่ออก

ชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ทศนิยมและเศษส่วน เล่มที่ 1 ทศนิยมและการเปรียบเทียบทศนิยม

แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ ชั้น ป.6 เรื่อง ทศนิยม

ใบความรู้+แบบฝึกหัด เรื่อง สมการเชิงเส้นสองตัวแปร

แบบทดสอบความรู้ เรื่อง อาเซียน จำนวน 3 ชุด

1 2 5
Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com