1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (5 votes, average: 3.40 out of 5)
Loading...Loading...

[DOWNLOAD HERE]

รายวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (ฉบับอนุญาต) 2551

ประกอบด้วย คำอธิบายรายวิชา โครงสร้างรายวิชา โครงสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน 3 ไฟล์

1. แผนรายชั่วโมง 6 (หน่วย 1-10)

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 จำนวนนับ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การบวก การลบ การคูณ การหาร
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 สมการและการแก้สมการ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ตัวประกอบของจำนวนนับ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เส้นขนาน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 ทิศและแผนผัง
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 การเขียนแผนผัง
หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 การเปรียบเทียบและเรียงลำดับเศษส่วน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 การบวก การลบ การคูณ การหารเศษส่วน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 10 ทศนิยม

2. แผนรายชั่วโมง คณิตศาสตร์ ป.6 (หน่วย 11-18)

หน่วยการเรียนรู้ที่ 11 การบวก การลบทศนิยม
หน่วยการเรียนรู้ที่ 12 การคูณ การหารทศนิยม
หน่วยการเรียนรู้ที่ 13 รูปสี่เหลี่ยม
หน่วยการเรียนรู้ที่ 14 รูปวงกลม
หน่วยการเรียนรู้ที่ 15 บทประยุกต์
หน่วยการเรียนรู้ที่ 16 รูปเรขาคณิตสามมิติและการหาปริมาตร
หน่วยการเรียนรู้ที่ 17 แผนภูมิและความน่าจะเป็น
หน่วยการเรียนรู้ที่ 18 การแก้ปัญหาแบบรูปและความสัมพันธ์

3. แผนฯ สื่อแม่บทมาตรฐาน คณิตศาสตร์ ป.6

1.แผนรายชั่วโมง คณิตศาสตร์ ป.6 (หน่วย 1-10) (2573)
1.แผนรายชั่วโมง คณิตศาสตร์ ป.6 (หน่วย 1-10) (2573)
อัพโหลดโดย: admin
ดาวน์โหลด : 337 ครั้ง
2.แผนรายชั่วโมง คณิตศาสตร์ ป.6 (หน่วย 11-18) (2573)
2.แผนรายชั่วโมง คณิตศาสตร์ ป.6 (หน่วย 11-18) (2573)
อัพโหลดโดย: admin
ดาวน์โหลด : 138 ครั้ง
3.แผนฯ สื่อแม่บทมาตรฐาน คณิตศาสตร์ ป.6 (2573)
3.แผนฯ สื่อแม่บทมาตรฐาน คณิตศาสตร์ ป.6 (2573)
อัพโหลดโดย: admin
ดาวน์โหลด : 81 ครั้ง
[/DOWNLOAD HERE]
1.แผนรายชั่วโมง คณิตศาสตร์ ป.6 (หน่วย 1-10) (2573)
1.แผนรายชั่วโมง คณิตศาสตร์ ป.6 (หน่วย 1-10) (2573)
อัพโหลดโดย: admin
ดาวน์โหลด : 337 ครั้ง
2.แผนรายชั่วโมง คณิตศาสตร์ ป.6 (หน่วย 11-18) (2573)
2.แผนรายชั่วโมง คณิตศาสตร์ ป.6 (หน่วย 11-18) (2573)
อัพโหลดโดย: admin
ดาวน์โหลด : 138 ครั้ง
3.แผนฯ สื่อแม่บทมาตรฐาน คณิตศาสตร์ ป.6 (2573)
3.แผนฯ สื่อแม่บทมาตรฐาน คณิตศาสตร์ ป.6 (2573)
อัพโหลดโดย: admin
ดาวน์โหลด : 81 ครั้ง